Microîntreprinderi – finanțare nerambursabilă 100% în primăvara 2014

Microîntreprinderi – apel de proiecte primăvara 2014

Începând cu data de 20 martie 2014 a fost anunțat un apel pentru proiecte care privesc dezvoltarea microîntreprinderilor. Apelul de proiecte se închide pe data de 17 aprilie 2014.

1. Cine poate depune cereri de finanţare?

Această linie de finanţare europeană se adresează societăţilor comerciale şi societăţilor cooperative din categoria microîntreprinderilor.
Apelul de proiecte este limitat geografic pentru proiecte implementate într-una din regiunile:

 • Sud-Muntenia
 • Nord-Est
 • Nord-Vest

Proiectul trebuie implementat în mediul urban.

2. Care sunt sumele nerambursabile acordate? Dar procentele nerambursabile?

Valoarea finanţării nerambursabile este de maxim 200.000 euro. Procentul de finanţare nerambursabilă este de 100%.

3. Pentru ce tipuri de activităţi se acordă finanţarea?

 • Achiziționare de mașini, utilaje și echipamente tehnologice noi
 • Achiziționare de sisteme IT, hardware și software

Față de apelul de proiecte anterior, acum nu se finanțează construcția sau modernizarea de clădiri.

4. Alte condiţii?

Solicitantul trebuie să aibă vechime de cel puțin un an fiscal întreg și trebuie să înregistreze profit sau profit din exploatare în anul 2013 (conform bilanțului).

5. Cum se poate obţine finanţarea?

Societăţile comerciale şi cooperative care sunt interesate să-şi îmbogățească sau să-și modernizeze dotarea cu utilaje sau cu tehnică de calcul ne pot solicita serviciile simplu şi rapid, prin completarea formularului de solicitare consultanţă. Informaţii suplimentare despre această operaţiune sau despre alte oportunităţi de finanţare nerambursabilă puteţi obţine prin contactarea unui consultant Holda Finance.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Ajutoare de minimis – proiect de modificare a condițiilor de acordare

A fost publicat proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis.

Principalele modificări propuse față de forma în care a fost adoptată HG 274/2013 sunt:

 • Micșorarea valorii maxime a ajutorului acordat la 100.000 euro
 • Introducerea unei contribuții de 10% a beneficiarului la valoarea cheltuielilor eligibile
 • Renunțarea la modalitatea de acordare a ajutorului conform principiului primul-venit-primul-servit și introducerea unei grile de punctaj pentru departajarea proiectelor.

Holda Finance asigură servicii complete de consultanţă pentru beneficiarii care doresc să beneficieze de ajutor de minimis. Puteţi să ne solicitaţi serviciile prin completarea formularului de solicitare consultanţă sau ne puteţi contacta pentru detalii suplimentare.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Procedura de înscriere online pentru ajutor de minimis a fost anulată

Ministerul Finanțelor Publice anunță că a fost emis Ordinul de ministru nr. 1485 / 04.09.2013, prin care a fost anulată procedura de înscriere din data de 28.08.2013 pentru acordarea de ajutoare de minimis.

Dosarele depuse de solicitanți vor fi returnate acestora prin poștă, iar procedura de înscriere va fi reluată la o dată ulterioară, după corectarea disfuncționalităților reclamate de cei care nu s-au putut înscrie online.

PinterestGoogle+LinkedInShare

92% dintre proiectele de internationalizare depuse in 2011 au fost respinse!

Pe 15 martie 2013 a fost publicat pe site-ul fostului Organism Intermediar pentru IMM lista proiectelor care au intrat în faza de evaluare administrativă şi a eligibilităţii dintre proiectele depuse pe apelul din 2011 privind internaţionalizarea firmelor. Lista poate fi consultată pe site-ul oficial sau aici. Deşi în lista publicată pe ultima coloană scrie (la doar câteva proiecte) “aprobat”, aceasta nu inseamna că proiectul respectiv este selectat pentru finanţare, ci că, deocamdată, doar a trecut de prima dintre etapele de verificare.

Rezultatele acestei prime etape de verificare sunt cel puţin îngrijorătoare:

 • total proiecte evaluate: 148
 • proiecte respinse: 136 (91,89%)
 • proiecte retrase de beneficiar: 1 (0,68%)
 • proiecte care au trecut în etapa de evaluare tehnică şi economică: 11 (7,43%)

Aceste rezultate sunt îngrijorătoare atât pentru nivelul de absorbţie al fondurilor europene pe această operaţiune, cât şi pentru sistemul de management al acestei operaţiuni, pentru că gradul masiv de respingere a proiectelor pare să indice o problemă de sistem.

De regulă, etapa de verificare administrativă şi a eligibilităţii are un caracter pur formal (adică se verifică respectarea unor formalităţi), verificările vizând doar dacă au fost depuse toate documentele solicitate şi dacă firma sau proiectul îndeplinesc cele câteva criterii impuse. În această etapă nu se verifică esenţa, adică ceea ce îşi propune firma să facă prin proiect sau beneficiile care rezultă din proiectul respectiv. Mai simplist spus: se verifică doar forma documentelor.

O asemenea respingere masivă încă din aceasta primă etapă nu credem că poate fi atribuită beneficiarilor, ci, cel mai probabil, au existat probleme legate de procedura aplicabilă apelului de proiecte.

Rămâne însă doar ca beneficiarii să fie cei care îşi asumă pierderile.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Măsura 121 – prelungire depunere până la 1 februarie 2013

A fost prelungit până la 01 februarie 2013 termenul de depunere a proiectelor pentru Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole a Programului Național de Dezvoltrare Rurală (PNDR).

Aceasta este cea de-a zecea sesiune de cerere de proiecte (din perioada actuala de programare 2007 – 2013) și cu această prelungire înseamnă că sesiunea curentă are ca interval de depunere 26 noiembrie 2012 – 01 februarie 2013.

Ora limită de depunere în data de 01 februarie 2013 este ora 12:00.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Măsura 123 PNDR – prelungire depunere până la 1 februarie

A fost prelungit până la 01 februarie 2013 termenul de depunere a proiectelor pentru Măsura 123 – “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” a Programului Național de Dezvoltrare Rurală (PNDR).

Aceasta este cea de-a zecea sesiune de cerere de proiecte (din perioada actuala de programare 2007 – 2013) și cu această prelungire înseamnă că sesiunea curentă are ca interval de depunere 26 noiembrie 2012 – 01 februarie 2013.

Ora limită de depunere în data de 01 februarie 2013 este ora 12:00.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Modificări PNDR: sporirea procentelor nerambursabile

Modificările propuse pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) despre care vă informam în toamna trecută au fost aprobate de către Comisia Europeană. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) ne transmite sumarul modificărilor adoptate:

Pentru măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” nivelul maxim al sprijinului acordat tinerilor fermieri a crescut de la 25.000 la 40.000 euro, iar nivelul minim de formare profesională pentru accesarea măsurii a fost modificat.

În cazul măsurii 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”, modificările vizează prelungirea datei la care standardele privind nitraţii şi laptele crud devin obligatorii precum şi a datei la care se încheie perioada de graţie pentru cele două standarde şi stabilirea unei alocări distincte pentru adaptarea la standarde, introducerea sectorului bovine pentru carne ca şi sector prioritar şi diminuarea valorii maxime eligibile a unui proiect din sectorul vegetal la 1 milion Euro.

Pentru măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, modificările vizează prelungirea datei la care se încheie perioada de graţie pentru standardele rămase în vigoare în cadrul acestei măsuri. Totodată, au fost prioritizate micro-întreprinderile pentru sacrificare şi procesare carne precum şi cele pentru colectare şi procesare lapte, fiind  introdusă şi o plafonare a valorii maxime eligibile a proiectelor pentru acest tip de investiţii.

La măsura 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investiţiile în sectorul producţiei non-agricole, a fost completat criteriul de selecţie privind micro-întreprinderile nou înfiinţate în vederea includerii start-up-urilor care vizează activităţi non-agricole productive, iar serviciile medicale din mediul rural au fost prioritizate.

În ceea ce priveşte măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investiţiile în agro-turism, precum şi plafonul maxim pentru investiţiile în agro-turism, de la 70.000 euro la 100.000 euro pentru un proiect. De asemenea, intensitatea sprijinului a crescut de la 50% la 85% pentru investiţiile în activităţi recreaţionale.

Alte modificări aduse Programului Naţional de Dezvoltare Rurală vizează:

 • introducerea de noi pachete în cadrul măsurii 214 “Plăţi de agro-mediu”
 • introducerea măsurii 215 “Bunăstarea animalelor” pentru sectorul porcine
 • modificări în procesul de selecţie al proiectelor.
PinterestGoogle+LinkedInShare

Calendar de finanţare – PNDR 2012

A fost publicat calendarul orientativ al lansării Măsurilor componente ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) în anul 2012:

Măsura Nr. sesiuni Perioada Alocare financiară
(euro)
112 – Instalarea tinerilor fermieri 1 01.06 – 29.06 120.886.096
121 – Modernizarea exploatațiilor agricole 2 17.04 – 16.05
01.10 – 31.10
160.577.199
60.000.000
122 – Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 1 02.04 – 30.04 50.000.000
123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere 1 02.07 – 31.07 133.886.465
Schema M123 1 02.07 – 31.07 50.000.000
141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență 1 01.06 – 29.06 112.739.890
142 – Înfiinţarea Grupurilor de Producători continuu sesiune continuă 22.144.103
221 – Prima împădurire a terenurilor agricole 4 01.03 – 30.03
02.05 – 31.05
16.08 – 14.09
15.11 – 14.12
44.016.118
44.016.118
44.016.118
44.016.118
312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 1 01.08 – 31.08 134.668.992
313 – Încurajarea activităţilor turistice 1 17.04 – 16.05 185.554.261
Axa LEADER (Măsuri 41, 421, 431) 1 01.03 – 30.03 199.152.331

Holda Finance asigură servicii complete de consultanţă pentru beneficiarii care doresc să acceseze PNDR în anul 2012. Puteţi să ne solicitaţi serviciile prin completarea formularului de solicitare consultanţă sau ne puteţi contacta pentru detalii suplimentare.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Prelungire sesiune de depunere Internaționalizare – participare la târguri și expoziții

A fost prelungită până pe 02 decembrie 2011 sesiunea de depunere a proiectelor de Internaționalizare a firmelor.

Prin această linie de finanțare nerambursabilă, IMM-urile pot obține până la 200.000 euro pentru participarea la târguri și expoziții internaționale cu stand propriu.

Detalii complete despre condițiile de finanțare găsiți în articolul Internaţionalizare – apel de proiecte 2011.

Credeați că ați ratat oportunitatea? Încă puteți să participați și dvs. la târguri internaționale cu bani de la Uniunea Europeană!

Nu aveți decât să completați formularul de solicitare consultanță sau să ne contactați pentru detalii suplimentare.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Apel de proiecte pentru investiții mici ale IMM-urilor: până la 1.065.000 lei finanțare nerambursabilă

S-a lansat ceea ce se anunță a fi cel din urmă apel de proiecte al Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS-CCE) pentru sprijinirea investițiilor mici ale IMM-urilor. Acest apel de proiecte are cel mai mare buget alocat până acum, adică 611,6 milioane lei.

Prioiectele se pot depune în perioada 12 ianuarie 2012 – 31 mai 2012.

1. Care sunt sumele acordate?

Finanțarea maximă acordată pentru un proiect este de 1.065.000 lei.

2. Care sunt procentele nerambursabile?

Precentul nerambursabil maxim este de 70%, pentru întreprinderi mici din alte regiuni decât București-Ilfov și scade până la 50% pentru întreprinderi mijlocii din Regiunea București-Ilfov.

3. Cine poate beneficia de finanțare?

Acest apel de proiecte se adresează întreprinderilor care au statut de IMM (10-249 salariați) și care înregistrează profit în exercițiul financiar precedent.

4. Care sunt tipurile de investiții ce se finanțează?

Se acordă finanțare nerambursabilă pentru investițiile efectuate în sectorul productiv. Principalele tipuri de cheltuieli pentru care se acordă finanțare sunt:

 • achiziția de teren pentru construcția unei unități de producție (maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)
 • construcția sau achiziția de clădiri destinate producției (maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile)
 • achiziția de utilaje, echipamente și tehnologii noi
 • servicii de consultanță pentru obținerea de finanțare nerambursabilă și servicii de proiectare aferente realizării investițiilor de mai sus

5. Cum pot și eu să beneficiez de fonduri nerambursabile?

Holda Finance este o companie de consultanță cu experiență bogată în accesarea de finanțare nerambursabilă, care vă oferă servicii complete pentru întocmirea documentației, asistență pentru realizarea proiectului și management de proiect în vederea implementării acestuia cu succes.

Serviciile noastre pot fi solicitate simplu și rapid, prin completarea formularului de solicitare consultanță. De asemenea, ne puteți contacta pentru detalii suplimentare despre acest apel de proiecte.

PinterestGoogle+LinkedInShare