Modificări anunțate pentru PNDR – realocări și creșteri de procente nerambursabile

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că intenționează să realizeze o serie de modificări la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin realocări de sume și sporiri de procente nerambursabile. Principalele modificări de interes pentru solicitanții din mediul privat sunt următoarele:

 • Realocări de aproximativ 740 milioane euro, cu destinația: Măsura 121, Măsura 123, Măsura 312 și alte Măsuri, cu scopul organizării de noi sesiuni de primire proiecte, până la sfârșitul acestui an
 • La următoarea sesiune a Măsurii 123 vor fi prioritizate abatoarele și centrele de colectare și procesare a laptelui de mică capacitate
 • Măsura 312 și Măsura 313 vor beneficia de procente de finanțare nerambursabilă sporite, de până la 90%
 • Suma maximă alocată pentru un proiect depus pe Măsura 112 va fi crescută de la 25.000 euro până la 40.000 euro.

Vă reamintim titulatura și destinația fondurilor alocate prin fiecare din Măsurile menționate mai sus:

 • Măsura 121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole”: ferme de plante, zoothenice sau mixte, inclusiv capacități de prelucrare primară
 • Măsura 123 – “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”: unități de prelucrare a produselor agricole, instalații de depozitare”
 • Măsura 312 – “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”: activități productive și de servicii non-agricole și non-turistice
 • Măsura 313 – “Încurajarea activităților turistice”: activități de turism rural și agroturism
 • Măsura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”: sprijin pentru tinerii fermieri care se instalează prima dată în calitate de șefi de exploatații agricole proprii.

Beneficiarii care doresc să dezvolte un proiect finanțat nerambursabil printr-una din Măsurile de mai sus ne pot solicita serviciile simplu şi rapid, prin completarea formularului de solicitare consultanţă. Informaţii suplimentare despre aceaste Măsuri sau despre alte oportunităţi de finanţare nerambursabilă puteţi obţine prin contactarea unui consultant Holda Finance.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Prelungire sesiune de depunere a proiectelor pentru “Instalarea tinerilor fermieri” – Măsura 112

Perioada de primire a proiectelor aferente investiţiilor pentru “Instalarea tinerilor fermieri” (Măsura 112) din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) se prelungeşte cu o lună de zile, respectiv până la data de 27 martie 2009.

Depunerea proiectelor de către potenţialii beneficiari era stabilită pentru perioada 3 decembrie 2008 – 27 februarie 2009. Extinderea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanţare vine în sprijinul celor care nu deţin experienţă în accesarea acestei măsuri, fiind motivată şi de alocarea substanţială de peste 80 de milioane euro doar pentru această arie de investiţii. De asemenea, a fost luat în consideraţie şi faptul că documentaţia necesară depunerii proiectului necesită un timp îndelungat de realizare. În acelaşi timp, prelungirea termenului limită este o consecinţă directă a solicitărilor venite din partea potenţialilor beneficiari ai Măsurii 112, care şi-au manifestat interesul pentru accesarea acestei măsuri, dar care nu au reuşit până în acest moment să finalizeze cererea de finanţare a investiţiei prin Măsura 112.

Detalii despre aria de finanţare a Măsurii 112, precum şi despre beneficiarii eligibili găsiţi în articolul Exploataţii agricole pentru tinerii fermieri.

Lansarea iniţială a apelului de proiecte am anunţat-o în articolul Cereri de proiecte PNDR – masurile 112, 141 si 142.

Puteţi solicita serviciile noastre de consultanţă în vederea accesării de finanţare nerambursabilă prin programul PNDR, dar şi prin alte programe, folosind formularul de solicitare on-line.

PinterestGoogle+LinkedInShare

Exploatatii agricole pentru tinerii fermieri

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) pune la dispoziţia tinerilor fermieri fonduri nerambursabile în valoare totală de 337.221.484 euro pentru înfiinţarea exploataţiilor agricole prin Măsura 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”. Fondurile pot fi solicitate până la finalul anului 2013.

Fondurile nerambursabile sunt acordate pentru fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii cererii de finanţare). Fermierii pot fi atât persoane fizice, cât şi juridice, cu condiţia ca aceştia să practice în principal activităţi agricole. De asemenea, fermierul, potenţial beneficiar al Măsurii 112, trebuie să deţină o exploataţie agricolă cu o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, situată pe teritoriul ţării şi care să fie înregistrată Registrul fermelor / Registrul agricol de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură.

Solicitarea fondurilor nerambursabile se face în baza unui proiect tip care include o Cerere de Finanţare şi documente specifice, prin care se prezintă şi dimensiunea economică a exploataţiei. Pentru a dovedi că exploataţia agricolă are o dimensiune cuprinsă între 6 şi 40 de UDE, potenţialul beneficiar trebuie să prezinte documentul justificativ: Extrasul din Registrul Fermelor.

În accepţiunea Măsurii 112, instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi / sau preluare prin transfer de proprietate şi / sau arendă şi / sau concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 UDE, pentru prima dată în calitate de conducător sau şef de exploataţie.

Exploataţiile care se înfiinţează la începutul anului 2009, pot beneficia de fonduri nerambursabile într-o sesiune următoare celei actuale (3 decembrie 2008 – 27 martie 2009). Această excludere nu este aplicabilă pentru fermierii care se înregistrează ca potenţial beneficiar la începutul anului 2009. De asemenea, limitarea privind depunerea proiectului în această sesiune, respectiv până în 27 martie 2009, nu este aplicabilă nici pentru exploataţiile care au fost preluate la începutul anului 2009 şi care au fost deja înregistrate în anul 2008 în Registrul Fermelor. Această situaţie este valabilă chiar dacă proprietarul respectivei exploataţii era altă persoană decât fermierul care solicită fonduri sau dacă acesta s-a înfiinţat ca potenţial beneficiar la începutul anului 2009.

Aşadar, nu se pot depune proiecte în această sesiune pentru exploataţiile care nu apar în Registrul Fermelor în anul 2008 pe numele fostului proprietar (cedentului) sau al actualului fermier.

Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 112 sunt:

 • persoanele fizice înregistrate şi autorizate conform OUG 44/2008
 • societăţi cu răspundere limitată (S.R.L.), înfiinţate în baza Legii 31/1990
 • persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare, cu condiţia ca acestea să se înregistreze şi să se autorizeze până la data încheierii Contractului de finanţare.

Fondurile nerambursabile acordate pentru instalarea tinerilor fermieri sunt de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE. Dacă exploataţie are o dimensiune mai mare de 6 UDE, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro / 1 UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro pentru o exploataţie.

Criteriile minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt:

 • se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia
 • deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare. Nivelul minim de calificare solicitat este: a) absolvent de liceu sau de şcoală profesională / şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol sau b) Absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol
 • prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole
 • este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul unei ferme (nu neapărat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu
 • se angajeaza să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, etc.
PinterestGoogle+LinkedInShare